Betingelser for Piemonte Vinotek

Vi er en vinklub. Det betyder at man skal være medlem, for at få adgang til vores vinotek.

Et medlemskab gælder resten af året. Hvis du vil have en ven med i vinoteker, må han/hun melde sig ind i vinklubben. Hør mere i selve vinoteker om aktuelle tilbud.

Vi har en passion for vin og Piemonte som vi elsker at dele med jer. Vores projekt et en form for socialt eksperiment, hvor vi gerne vil skabe en hyggelig vinklub i det gamle Nivå. Vi håber at lokalbefolkningen vil støtte op omkring vores projekt, så vi kan fortsætte i fremtiden.

Vi vil derfor meget gerne høre jeres feedback da ‘vores’ klub faktisk er ‘jeres’ klub.

Vi glæder os til at møde dig, og byde dig velkommen til vores nye vinklub. Vi åbnede for første gang Grundlovsdag 5. Juni 2019 med stor succes, da vi på denne ene aften havde besøg af ca. 100 personer, hvoraf 89 personer blev medlemmer! Så det er vi meget glade for og stolte af.

Vilkår for medlemmer
Et medlemskab af Piemonte Vinotek ’ medlemsklub er personligt. Du må således ikke
dele dit medlemskab med en tredje person eller på anden måde facilitere, at andre end
medlemmet selv kan drage nytte af medlemskabets fordele.
Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal
meddeles til Piemonte Vinotek . 
For at være medlem skal man være fyldt mindst 18 år. I tvivlstilfælde kan
Piemonte Vinotek forlange at se legitimation. 
Piemonte Vinotek kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I
tilfælde af ændring vil disse blive opdateret på hjemmesiden PiemonteVinotek.dk  
Piemonte Vinotek forbeholder sig ret til at foretage andringer/prisændringer. Sådanne
vil blive varslet via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst en e-mail adresse) samt på
PiemonteVinotek.dk senest 45 dage før ændringerne træder i kraft.
 

Opsigelse og ophør af medlemskab
Du kan som til enhver tid opsige sit medlemskab. Dette kan ske på én af følgende
måder:
Medlemmet kan skrive en mail til medlem@piemontevinotek.dk
Medlemmet kan henvende sig hos Piemonte Vinotek inden for åbningstiderne. Hvis
medlemskabet opsiges inden periodens udløb er medlemmet ikke berettiget til at
modtage refusion for den tilbageværende periode af medlemskabet.
Piemonte Vinotek kan samtidig til enhver tid ophæve et medlems medlemskab uden
varsel, såfremt at medlemmet har forbrudt sig mod de beskrevne Vilkår, eller har opført sig uanstændigt eller skabt en stemning i klubben som ikke har været positiv. Dette betyder samtidig at vi som klubejer/administrator kan afvise at optage nye medlemmer i klubben, hvis vi mener at det vil være nødvendigt. Vi kan derfor også afvise at optage flere medlemmer på en given aften, hvis der fx ikke er plads i vinoteket.

Ved ophør af dit abonnement vil du modtage en e-mail med bekræftelse af opsigelsen.
Alle dine personlige informationer samt kortinformationer vil blive slettet og din e-mail
adresse vil blive slettet af vores kunde database.
SÅDAN KONTAKTER VI DIG
Markedsføringsmateriale
Når du tilmelder dig Piemonte Vinotek ’ medlemsklub kan du samtidig give tilladelse til,
at Piemonte Vinotek må kontakte dig med tips, tilbud, konkurrencer, invitationer til
events og andet markedsføringsmateriale. Du kan selv bestemme, om du vil modtage
disse beskeder, og hvorvidt du ønsker at modtage dem som SMS-besked og / eller som
e-mail.

Du kan som medlem altid afmelde dig sådanne markedsføringsmaterialer, og vi vil som
del af hver eneste besked også informere dig om, hvordan du afmelde dig disse
beskeder.
Hvis dit medlemskab ophører, modtager du ikke længere nyhedsbreve fra Piemonte
Vinotek .
Anden kommunikation
Piemonte Vinotek vil også kontakte dig med informationer omkring dit medlemskab.
Dette kan fx være i tilfælde af:
Dit medlemskab fornys
Informationer om fakturaer og bekræftelse på køb
Opdateringer til Betingelser og Privatlivspolitikken for medlemmer
Andre informationer om dit medlemskab
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For at være medlem af Piemonte Vinotek ’ medlemsklub er du nødsaget til at give os
tilladelse til, at vi må behandle bestemte personoplysninger om dig.
Piemonte Vinotek Vinbar er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om
dig, og det er vigtigt for os at understrege, at vi lever på til de gældende regler om
behandling af personoplysninger.
I dette afsnit kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger, og for
læsbarhedens skyld har vi opdelt informationerne i følgende afsnit:
Hvilke oplysninger vi behandler om dig som medlem af Piemonte Vinotek ’
medlemsklub
Med hvilke formål behandlingen af persondata foregår
Den lovlige hjemmel for indsamlingen af disse personoplysninger
Frivillighed ift. dataindsamling
Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for
EU/EØS
 
 
Opbevaringsperiode
Dine rettigheder som datasubjekt
1) Hvilke personoplysninger behandler Piemonte Vinotek?
I forbindelse med dit medlemskab i Piemonte Vinotek Medlemsklub vil vi behandle
følgende oplysninger om dig:
– Dit navn
– Dit telefonnummer
– Din email
– Hvilke nyhedsbreve og markedsføringsmateriale du tilmelder dig, samt hvorvidt du
åbner og læser dette materiale.
– Din købshistorik i Piemonte Vinotek Vinbar og i Piemonte Vinotek eventuelle webshop
2) Hvilke formål har Piemonte Vinotek med behandlingen af personoplysninger?
Dit navn, telefonnummer og email behandles med det formål at kunne genkende dig
som medlem af Piemonte Vinotek ’ kundeklub, og for at vi give dig alle de fordele som
medlemskabet indebærer.
Samtidig vil vi behandle din email og telefonnummer med det formål til at tilsende dig
markedsføringsmateriale – selvfølgelig kun såfremt du har tilmeldt dig dette.
Er du tilmeldt markedsføringsmateriale som beskrevet ovenfor, vil behandlingen af

hvorvidt du åbner og læser dette materiale ske med det formål at kunne forbedre vores
kommunikation over for dig som bruger og udvikle vores forretningsområder.
Din købshistorik behandles med det formål at kunne beregne og udvælge hvilke ekstra
fordele vi kan give dig som medlem, samt til at udvikle vores forretningsområder.
4) Frivillighed
Når Piemonte Vinotek behandler personoplysninger er sker det altid frivilligt. Vi vil
således ikke behandle persondata uden dit foregående samtykke og i nogle tilfælde vil
det ikke kunne foregå uden du frivilligt videregiver os oplysninger.
Du er ikke forpligtet til at give os tilladelse til behandlingen af personoplysninger, men
konsekvensen vil være, at du ikke kan blive medlem af Piemonte Vinotek ’ medlemsklub.
5) Overførsel af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for
EU/EØS
Piemonte Vinotek vil anvende en række databehandlere, men ingen af dem vil være
placeret uden for EU/EØS.
6) Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe vi har behov for det til at kunne
varetage de tidligere nævnte formål. Det vil også sige, at så længe du fx er medlem af
Piemonte Vinotek ’ medlemsklub vil vi opbevare og behandle personoplysninger om dig.
7) Dine rettigheder som forbruger og datasubjekt
Med dit samtykke til behandlingen af personoplysninger, har du en række rettigheder
som du til hver tid kan anvende:
Du har – inden for for lovens rammer og regler – rettighed til at:
– Få indsigt i hvilke personoplysninger der behandles om dig
– Få ændret ukorrekte personoplysninger
– Slette personoplysninger
– Begrænse behandlingen af personoplysninger
– Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet)
– Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning.
– Retten til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger
– Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder skal du tage kontakt til Piemonte
Vinotek.